درباره ما بیشتر بدانید!

گروه نرم افزاری کیو نام مجموعه جوانی است که با هدف توسعه علم‌های مدرن و آینده دار تشکیل شده است. این مجموعه با تیم تحقیقاتی قوی و به‌روزی که دارد، وبسایت هایی هوشمندانه طراحی میکند تا علوم فعالیت حرفه‌ای و موثر را گسترش دهد و افراد توانمند برای شغل‌های مدرن برای امروز و فردای کشور بسازد. افرادی که در دنیای تکنولوژی حرفی برای گفتن داشته باشد. در همین راستا گروه نرم افزاری کیو تا کنون بیش از 70 وبسایت را برای کسب و کار های خرد و کلان راه اندازی و اجرا کرده است.

پلی میان تکنولوژی و بازار

گروه نرم افزاری کیو، کسب و کارها را تا رسیدن به موفقیت همراهی خواهد کرد. به دلیل تغییرات و دگرگونی‌های بازار کار، دسترسی به بهترین موقعیت شغلی متناسب با مهارت‌های افراد، کمی مشکل و پیچیده است. ما در گروه نرم افزاری کیو تلاش داریم با پیوند زدن تکنولوژی به بازار سنتی ، این معضل قدیمی را حل کنیم. وبسایت های حرفه ای، راهی است برای افزایش درآمد و گروه نرم افزاری کیو اینجاست تا در این مسیر دشوار با تجربه ای که تاکنون اندوخته هدایت گری مطمئن برای شما و کسب و کارتان باشد.

مراحل آغاز به کار و رشد

شروع فعالیت گروه نرم افزاری کیو با سه نفر نیرو و متخصصینی کار آزموده

جذب سرمایه از اهداف مجموعه بود و یکسال پس از شروع موفق شدیم به رشد 200 درصدی برسیم

در بهمن ماه سال 1399 موفق شدیم تعداد متخصصین مجموعه را به 11 نفر برسانیم

در نیمه دوم سال 1400 موفق به راه اندازی اولین شرکت زیر مجموعه گروه نرم افزاری کیو شدیم

برخی از نمونه کارها

از نمونه کارهای ما دیدن کنید حتما

نظرات برخی از دانشجویان

اراده آهنین های آکادمی استادیار